Redovisningskonsult i Uppsala

Söker ni efter en bra bokföringsbyrå? Då kan det vara en god idé att besöka http://www.widgrens.se/. De arbetar och utför tjänster till er fördel. Arbetet utförs på ett korrekt, effektivt och tillitsfullt sätt. Att ta hjälp av en byrå kan underlätta på flera sätt. Det gör att ni får tid över till annat medan byrån sköter ekonomin. Tack vare en redovisningskonsult i Uppsala kan ni få hjälp med allt från löpande bokföring till total ekonomifunktion och ekonomisk rådgivning.

Kanske behöver ni assistans med enstaka tjänster eller ett flertal? En bokföringsbyrå kan hjälpa till med allt från stort till smått. De har stenkoll på lagar och regler och är uppdaterade med de senaste regelverken. Detta är ganska omfattande bitar som hade tagit upp mycket av er tid ifall ni själva skulle ha koll på det. Därför kan det verkligen löna sig att ta hjälp av experter inom området!

Lite mer konkreta exempel på tjänster en redovisningskonsult i Uppsala kan hjälpa till med när det avser er löpande bokföring är:

  • Bokföring
  • Moms, svensk eller EU-moms
  • Reskontrabetalningar
  • Fakturering
  • Löner
  • Månadsrapporter
  • Bokslut
  • Anläggningsregister
  • Uppbördsredovisning

Med andra ord en hel del tjänster! Men utbudet tar inte slut här, ni kan också få hjälp med allt från årsredovisningar, deklarationer, skatteärenden, anställningsavtal och hyresavtal. Fundera över vad ni vill lägga er tid på och vad ni inte vill lägga tid på. Att ta hjälp kan verkligen löna sig i längden, för ett mer effektivare företagande!

Vad innebär fastighetsskötsel i Uppsala?

Fastighetsskötsel är något som behövs i alla bostadsområden. Om man ser till ett visst företag i Uppsala, så har de där anlitat ett företag som sköter alla sådana uppgifter. Det innebär allt från små reparationer, snöröjning till trappstädning. I detta fall har de sju anställda på företaget, vilket de gjort så varje person ansvarar för ett eget hus. Fördelen med detta är att de som bor i huset lär känna en person, vilket inger en trygghet. Man vet hela tiden vem som kommer när man behöver hjälp. Dessa personer kan ses lite som vardagshjältar som kommer när du ringer dom. Det kan röra sig om allt möjligt, till exempel stopp i avloppet, trasig ugn eller kyl.

Vad gör en fastighetsskötare?
När det kommer till fastighetsskötsel Uppsala och även andra platser, så finns det väldigt många uppgifter att ta sig an. Bortsett från att avhjälpa problem och sköta underhåll av lägenheterna, så finns det mycket utomhus också att göra. Om det är sommartid ska gräs klippas, buskar ansas och hålla området rent och snyggt. Vintertid är det dags för snöröjning. Då är det även viktigt att gångbanor grusas, så att ingen halkar och gör sig illa. Hösten är det fullt upp med att samla upp alla löv. Så olika årstider ger olika uppgifter.

Fastighetsskötare är problemlösare
Som man kan förstå är yrket som fastighetsskötare långt ifrån ett sysslolöst arbete. Det finns alltid något som ska åtgärdas; smörja upp ett lås som kärvar, klippa gräset, byta ut en trasig spis och mycket därtill.

En fastighetsskötare ska även se till att ventilationen fungerar som den ska. Just detta företag i Uppsala arbetar med att bygga om ventilationen i husen. En del fastighetsskötare klarar detta på egen hand, vissa får ta hjälp av ventilationsföretag. Man kan säga att fastighetsskötarna är riktiga fixar-nissar. Om problem uppstår så måste de komma på en lösning till problemet. Så det man i vardagstal kallar vaktmästare, det är hyresgästernas egna problemlösare.